קתרינה, 2009, חוטים על פרספקס, 80 x‏ 48 ס"מ (אוסף הכנסת, ירושלים)