פרוייקט חלון ראווה, גלריה נגא, ,תל אביב

ללא כותרת, 2003 (פרט)