א´- אוהל / ב´ זה בית, נגא גלריה לאמנות עכשווית, תל אביב

א´ - אוהל / ב´ זה בית, מראה הצבה, גלריה נגא, תל אביב