ירוק בחוץ אדום בפנים, גלריה בסיס, הרצליה

מראה הצבה, מרץ-מאי 2017