ירוק בחוץ אדום בפנים, גלריה בסיס, הרצליה

ירוק בחוץ אדום בפנים, 2017-2015, מיצב. יציקות גבס ואקריליק, מידות משתנות (פרט)