שברירים, גלריה שלוש לאמנות עכשווית, תל אביב

מחווה להוקוסאי, 2019, חול קינטי, מגירת עץ, 32x40 ס"מ